Potřeby proměn systému sociálního a zdravotního pojištění

Číslo projektu:
NO5041
Řešitel RILSA:
Martin Mácha
Poskytovatel:
Ministerstvo zdravotnictví
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
1998
Trvání do:
1999
Popis:

Budoucí problémy zdravotní a sociální mají mnoho společného, do značné míry plynou z dosavadního rozvoje, jsou obdobné v jiných zemích a je třeba hledat řešení, jak je minimalizovat.