Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy jednotlivých systémů sociálního zabezpečení

Číslo projektu:
RV46/98
Řešitel RILSA:
Magdalena Kotýnková
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
1998
Trvání do:
1998
Popis:

Specifikace skupiny nízkopříjmového obyvatelstva a popis faktorů, v jejichž důsledku se skupiny nízkopříjmového obyvatelstva formují. Struktura příjmů nízkopříjmových skupin obyvatelstva, vztahy mezi různými druhy příjmů. Možnosti ovlivňování chování nízkopříjmového obyvatelstva mechanizmy příjmové politiky.