Nástroje adaptace společnosti na stárnutí obyvatelstva s důrazem na gender 

Číslo projektu:
IP70207
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D., doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D., PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc., Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2024
Trvání do:
2024
Popis:

Trend navyšování průměrného věku populace ovlivňuje řadu společenských aspektů, k těm nejdůležitějším patří otázky zaměstnanosti, zdraví a sociálního zabezpečení osob ve stáří. Zvláštní pozornost si zaslouží genderový aspekt, protože ženy patří mezi více ohrožené chudobou ve stáří v důsledku nižších výdělků oproti mužům a častějším přerušováním kariér kvůli péči o závislé členy domácnosti. Jelikož existuje více bariér a mechanismů jejich působení, které v jejich synergii znevýhodňují skupinu starších žen při setrvání na trhu práce, jejich eliminace předpokládá různá, avšak provázaná opatření. Projekt je zaměřen zejména na rozvoj kompetencí cílové skupiny na trhu práce a poradenství. Kvantitativní, a především kvalitativní poznatky pomohou zjistit, jak tyto kompetence posilovat, a jak je dopad této aktivity významný v souvislosti s dalšími faktory, které představují pro cílovou skupinu překážky v setrvání na trhu práce.