Náplň a konstrukce životního a existenčního minima

Číslo projektu:
IP70201
Řešitel RILSA:
Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2022
Popis:

Cílem projektu je na základě rozboru údajů za základní typy domácností posoudit, jestli nedošlo k porušení věcné náplně životního a existenčního minima a zda jejich konstrukce, která byla pro jejich stanovení užita, by se neměla změnit. Výstupy projektu budou pravidelně využívány při posuzování potřeby valorizace životního a existenčního minima ze strany MPSV.