Na miskách vah mezi flexibilitou a jistotou zaměstnání – preference a očekávání mladých lidí do 35 let a jejich role při akceptaci nových forem zaměstnávání

Číslo projektu:
IP70802
Řešitel RILSA:
Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Soňa Veverková , Mgr. Aleš Kroupa
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2020
Trvání do:
2021
Popis:

Dostupné zdroje o pracovním životě mladých (tzv. generace mileniálů a generace Z) poukazují na podstatnou změnu prostředí trhu práce, ve kterém se kariérní dráhy mladých formují. Zdůrazňováno je nejisté pracovní prostředí, omezený přístup ke kvalitním pracovním místům, nedostatečná sociální ochrana a nejisté pracovní podmínky (Rada o mladých lidech a budoucnosti, 29. 4. 2019; č. 8754/19). Aktuální sociologická šetření navíc ukazují, že nestandardní formy pracovních úvazků jsou využívány stále častěji a je to právě mladá generace, která je hlavním reprezentantem nových forem zaměstnávání na trhu práce.

Cílem projektu je podat empiricky podloženou ucelenou informaci o pracovním životě mladých lidí s důrazem na využívání nových forem zaměstnávání na trhu práce. Důraz bude kladen zejména na takové formy zaměstnávání, které svou podstatou přispívají k nabourávání ochranné funkce pracovněprávní legislativy. Pozornost bude věnována hlavně práci přes platformy a jiné mobilní aplikace, fenoménu sebezaměstnávání při výkonu závislé práce, práci na zavolanou a práci na dálku s využitím IT.