Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2009 – 2014. Bulletin No. 10

Číslo projektu:
DC520/2016
Řešitel RILSA:
Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v.v.i
Trvání od:
2016
Trvání do:
2016
Popis:

Cílem projektu je shrnout za EU a USA roztříštěná data týkající se nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce v období 2009-2014. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce byla jako zdroj použita aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu (statistika práce a národní účty), OECD, Státního závěrečného účtu České republiky a data z U. S. Departament of commerce, Bureau of Economic Analysis. Zpracování údajů a propočty se opírají o metodiku certifikovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2013 s názvem „Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v České republice a v zahraničí“. Dvouleté zpoždění prezentovaných výsledků odpovídá termínům zpracování vstupních údajů Eurostatem a Českým statistickým úřadem.