Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému k systému nemocenského pojištění

Číslo projektu:
HS62/01
Řešitel RILSA:
Martin Mácha
Spoluřešitel:
Cameron Hannah
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
William M. Mercer
Trvání od:
2001
Trvání do:
2001
Popis:

Cílem projektu je shromáždit data a informace o penzijních reformách, politikách a strategiích v různých zemích. Projekt na základě srovnávacích analýz plánuje poskytnout doporučení pro reformu českého penzijního systému.