Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku – fáze II

Číslo projektu:
626819/2019
Řešitel RILSA:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jiří Mertl, Ph.D.
Poskytovatel:
Asociace samostatných odborů ČR
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2019
Trvání do:
2019
Popis:

Projekt realizoval VÚPSV v rámci širšího projektu Asociace samostatných odborů ČR „Sociální dialog jako prevence polarizace společnosti a nástroj k práci s lidským kapitálem v době digitalizace a robotizace“.

Projekt realizovaný VÚPSV navázal na projekt „Analýza překážek v zaměstnání osob propuštěných z VTOS na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu“, který byl realizován v roce 2018 a zaměřil se na vyhodnocení role a možností sociálních podniků při zaměstnávání obecněji osob znevýhodněných na trhu práce, respektive konkrétněji při zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů.

Cílem projektu řešeného v roce 2019 bylo popsat a vyhodnotit legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků v ČR a zachytit nejdůležitější vlivy těchto podmínek na činnost sociálních podniků a na aktivity těchto podniků, jejichž cílem je integrace osob znevýhodněných na trhu práce. Těchto otázek se v řadě ohledů týkal již předešlý výzkumný projekt, nicméně v tomto projektu byly právě tyto dvě roviny týkající se činnosti a role sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob cíleně akcentovány a představovaly primární hlediska sledovaná v rámci tohoto výzkumu. Legislativní a institucionální podmínky totiž podstatným způsobem předurčují celkové možnosti pro působení sociálních podniků i jejich roli při zaměstnávání znevýhodněných osob.