Kontrola a prevence nelegální práce v komplexních hospodářských vztazích

Číslo projektu:
ZZ914720
Řešitel RILSA:
Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:
ICF International, Inc.
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2021
Trvání do:
2021
Popis:

Problematika nelegální práce v komplexních hospodářských vztazích je velmi složitá, a přestože se kontrolní orgány na tuto problematiku zaměřují, je pro jejich pracovníky velmi obtížné rozklíčovat vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami a nelegální práci postihovat. Hlavním cílem studie je ve vybraných evropských zemích popsat aktuální formy nelegálního zaměstnávání, a to jak v případě zaměstnávání cizinců, tak při zprostředkování zaměstnání a současně i u vysílaných pracovníků.

Projekt reflektuje a hodnotí rozsah nelegálního zaměstnávání v jednotlivých zemích a na základě těchto poznatků formuluje doporučení ke zvýšení účinnosti kontrol ze strany příslušných státních orgánů.