Integrace cizinců ze třetích zemí v ČR

Číslo projektu:
682522
Řešitel RILSA:
Mgr. Danica Schebelle
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jan Kubát
Poskytovatel:
MV ČR
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2022
Trvání do:
2022
Popis:

Cílem projektu je průběžný monitoring integračních procesů pomocí vypracovaných a osvědčených nástrojů a metodik za účelem zajištění podkladů pro hodnocení průběhu a účinnosti integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) v ČR. Projekt navazuje na předcházející projekty financované z EIF, tematicky orientované na monitoring indikátorů integrace CTZ v ČR (v letech 2009–2015) a na projekty „Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR“ (realizované v letech 2016–2021, financované z dotace MV ČR). Projekt přispívá k zajištění nezbytné kontinuity dosavadních výstupů pro OAMP MV ČR. Pravidelná aktualizace vytvořené Soustavy kvantitativních a kvalitativních indikátorů významně přispěje k mapování dopadů integračních opatření, k řízení a plánování další integrace CTZ v ČR – aktuálně ve stále pokračující nelehké společenské a ekonomické situaci nejen v ČR.