Integrace cizinců ze třetích zemí v ČR

Číslo projektu:
682623
Řešitel RILSA:
Mgr. Danica Schebelle
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jan Kubát, Ing. Petr Pojer
Spoluřešitel:
PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., Jan Jelínek, Maksym Kolomoiets
Poskytovatel:
Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2023
Trvání do:
2023
Popis:

Předmětem projektu je průběžný dlouhodobý monitoring integračních procesů pomocí vypracovaných, osvědčených a průběžně se rozvíjejících nástrojů a metodiky vypracovaných za účelem zajištění podkladů pro hodnocení průběhu a účinnosti integrace cizinců ze třetích zemí (CTZ) v ČR. Projekt byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR a je financován v rámci dotačního programu INTEGRACE CIZINCŮ 2023. Projekt navazuje na předcházející projekty financované z EIF, tematicky orientované na monitoring indikátorů integrace CTZ v ČR (2009–2015) a na projekty „Indikátory integrace cizinců ze třetích zemí v ČR“ (realizace v letech 2016–2022, financované z dotace MV ČR). Technickou inovací monitoringu integračních procesů budou odborné práce na přípravě a spuštění procesu automatizace sběru dat od vybraných dodavatelů za účelem zefektivnění mapování indikátorů a spolupráce s dodavateli dat, a to včetně pilotáže tohoto procesu. Projekt přispívá k zajištění nezbytné kontinuity dosavadních výstupů pro OAMP MV ČR. Pravidelná aktualizace vytvořené Soustavy kvantitativních indikátorů a vizualizace dat časových řad indikátorů má ambici přispět k hodnocení dopadů integračních opatření, k řízení a plánování další integrace CTZ.