Integrace cizinců ze třetích zemí v ČR

Číslo projektu:
EF681720
Řešitel RILSA:
Mgr. Danica Schebelle
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jan Kubát
Řešitel:
Ing. Petr Pojer (supervisor)
Poskytovatel:
Ministerstvo vnitra ČR
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2021
Trvání do:
2021
Popis:

Cílem projektu je průběžný monitoring integračních procesů pomocí vypracovaných a osvědčených nástrojů a metodik za účelem zajištění podkladů pro hodnocení průběhu a účinnosti integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) v ČR. Projekt navazuje na předcházející projekty financované z EIF, tematicky orientované na monitoring indikátorů integrace CTZ v ČR (2009–2015) a na projekt „Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR (realizace v letech 2016 až 2020, financované z dotace MV ČR). Přispívá tak k zajištění nezbytné kontinuity dosavadních výstupů pro OAMP MV ČR. Pravidelná aktualizace vytvořené Soustavy kvantitativních a kvalitativních indikátorů významně přispěje k měření dopadů integračních opatření, k řízení a plánování další integrace CTZ v ČR – a to i v nelehké společenské a ekonomické situací v ČR v důsledku pandemie covid-19.