II. Fáze výzkumu Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Číslo projektu:
DZ627421
Řešitel RILSA:
Mgr. Danica Schebelle
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D., Mgr. Jan Kubát
Poskytovatel:
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2021
Trvání do:
2021
Popis:

Tento projekt je zaměřen na zmapování zkušeností členů se zaměstnáváním státních příslušníků Ukrajiny v rámci uvedeného programu v období od března 2020 do června 2021. Cílem projektu je soubor doporučení a opatření, která budou vnitřně členěna jak pro členy konfederace, tak pro další aktéry Programu kvalifikovaný zaměstnanec (tzv. Režim Ukrajina) včetně orgánů státní správy a samosprávy. Projekt svým zaměřením a obsahem navazuje na zjištění předchozího projektu „Režim Ukrajina v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR“ realizovaného RILSA v roce 2020.
 
  
Výstupy
 

SCHEBELLE, Danica, Jan KUBÁT & Pavel BAREŠ, 2022. Reflexe významu, aktuálního nastavení a fungování Programu kvalifikovaný zaměstnanec členy Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a jeho dalšími klíčovými aktéry. Praha: VÚPSV.