Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na zvýšení jejich zaměstnanosti

Číslo projektu:
RV34
Řešitel RILSA:
Zdeněk Karpíšek
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
1997
Trvání do:
1997
Popis:

Legislativa a praxe zaměstnávání zdravotně postižených občanů (zhodnocení), řešení jejich zaměstnávání ve vybraných zemích. Základní přístupy k jejich zaměstnávání v rámci celkové politiky zaměstnavatele ČR. Směry řešení – k podpoře podnikové motivace, k podpoře zájmu zdravotně postižených občanů, k podpoře pracovní rehabilitace.