Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, trh práce a migraci

Číslo:
RB1/6/00
Řešitel:
Martin Mácha
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2000
Doba řešení do:
2001
Popis:

Analytická studie a semináře o důsledcích integrace ČR do EU na vztahy České republiky a Rakouska, zejména v příhraničních oblastech.