Doplňkové formy zabezpeční ve stáří

Číslo projektu:
CZ-970527.05000
Řešitel RILSA:
Martin Mácha
Poskytovatel:
Consensus/Phare
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
STEM
Trvání od:
1998
Trvání do:
1998
Popis:

Projekt Consensus/Phare "Supplementary Forms of Security for the Old Age Period" (CZ 970527.05000) byl realizován konsorciem VÚPSV a STEM. Jde o výzkumný projekt, v němž se kombinuje analýza dosavadních přístupů a literatury s kvalitativními a kvantitativními sociologickými postupy. Rozsáhlý empirický výzkum tvoří osu projektu. Výzkum byl proveden ve dnech 16. – 24. 2. 1998 na souboru 2214 respondentů, reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Výzkum ukázal, že transformace sociálního systému obecně a transformace penzijního systému zvláště představuje osobitý, složitý, mnohorozměrný komplex problémů. Stýkají se v něm věcná, pragmatická, "technická" řešení s řešeními politickými, otázky obecných postojů a hodnot s konkrétními životními situacemi, návyky a očekávání zděděné z minulého režimu s poznáním nezbytnosti změn do budoucna, hlediska osobní či rodinná s hledisky celospolečenskými.