Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče

Number:
691920
Project leader:
Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče
Principal investigater:
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. , , PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D.
Co-Principal investigater:
Mgr. Ondřej Vácha
Grant Provider:
TA ČR
Recipient:
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Co-Recipient:
STEM/MARK, a. s.
Solution time from:
2020
Solution time until:
2022
Description:

Projekt se zaměří na dopady pandemie na život sólo rodičů v krátkodobém, ale zejména v delším časovém horizontu např. v oblasti zaměstnanosti, příjmů, bydlení, péče o děti. Cílem je také zmapovat potřebu sólo rodičů vyhledat vnější pomoc a předat jim kontakty na odpovídající pomáhající služby. Opětovné kontaktování respondenta přinese zpětnou vazbu o využití doporučených služeb a jejich efektu. Projekt naváže na výzkum samoživitelů realizovaný oběma uchazeči v roce 2019, což umožní vyhodnotit změny ve vybraných oblastech života cílové skupiny. Je založen na sociologickém výzkumu kombinujícím kvalitativní a kvantitativní metody. Hlavním výstupem bude souhrnná výzkumná zpráva, jejíž závěry budou oporou v činnosti aplikačních garantů (pro práci neziskového sektoru a koncepční činnost MPSV).

SEZNAM PODPŮRNÝCH SLUŽEB PRO RODINU

Prezentace z workshopu Sólo rodiče v době pandemie covid-19, 24. 3. 2022