Cizinci na trhu práce a jejich integrace

Číslo projektu:
110-MVCR
Řešitel RILSA:
Milan Polívka
Poskytovatel:
MV ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2001
Trvání do:
2001
Popis:

Projekt zaměřený na zmapování postavení cizinců na českém trhu práce z pohledu využití jejich kvalifikačních předpokladů, optimalizace sociálních odvodů pracujících cizinců a posouzení dopadů jejich eventuelního nelegálního zaměstnávání a pobytu na území ČR. Nedílnou součástí projektu bylo vytvoření šestijazyčné mutace informační příručky pro cizince přicházející pracovat do ČR.

Projekt měl následující části:
a) Postavení cizinců na trhu práce ČR zejména s ohledem na jejich kvalifikační předpoklady v porovnání s občany ČR
b) Ověření způsobu navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti cizincům, kteří nemají možnost využívat hmotné zabezpečení
c) Nelegální zaměstnávání cizinců jako překážka v jejich žádoucí integraci
d) Vytvoření Informační příručky pro cizince