Analýza variant určování a pravidel fungování životního minima

Číslo projektu:
RV11
Řešitel RILSA:
Ing. Ivo Baštýř
Spoluřešitel RILSA:
Magdalena Kotýnková
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
1995
Trvání do:
1996
Popis:

Zhodnocení konstrukce a fungování životního minima v sociální politice vybraných zemí. Přehled poznatků o přístupech ke konstrukci životního minima a uplatňovaných kritériích jeho diferenciace v jednotlivých zemích. Prohloubení poznatků dosavadní analýzy o konstrukci, struktuře a výši životního minima. Analýza diferenciace minimálně nezbytných nákladů pro domácnosti podle jednotlivých typů.