Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů

Číslo projektu:
HS77/01
Řešitel RILSA:
Milan Polívka
Řešitel:
Ing. Karel Rychtář
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
Svaz českých a moravských výrobních družstev
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2001
Trvání do:
2002
Popis:

Projekt je zaměřen na vyhodnocení účinnosti stávajících legislativních i ekonomických stimulů pro motivaci zaměstnanců se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatelů na volném trhu práce k podpoře jejich zaměstnávání. Formou analýz, terénních šetření, jejich vyhodnocení a srovnání se závěry expertních konzultací chce dospět k doporučení systémového řešení a vhodných nástrojů k uplatnění a integraci osob s postižením do pracovního procesu.