Analýza systémů odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu, porovnání s ČR

Číslo projektu:
DC532/2017
Řešitel RILSA:
Ing. Jan Vlach
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Lenka Říhová, Ph.D. , Ing. Július Szabo
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2017
Trvání do:
2017
Popis:

Předmětem projektu je systém odměňování civilních zaměstnanců, jejichž prostředky na platy jsou zcela nebo převážně hrazeny z veřejných rozpočtů ve vybraných zemích Evropské unie. Řešitelé se zabývají problematikou odměňování ústavních činitelů a pracovníků ve služebním poměru. Výsledkem projektu je studie komplexně zachycující danou problematiku včetně předností a nedostatků českého platového systému spolu s návrhy na jeho úpravu zaměřené na motivační a výkonnostní složky platu. Analytický materiál bude přínosem pro případné další práce na zcela novém systému odměňování státních zaměstnanců.