Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy

Číslo projektu:
HS64/01
Řešitel RILSA:
Martin Mácha
Řešitel:
Cameron Hannah
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
William M. Mercer
Trvání od:
2001
Trvání do:
2001
Popis:

Cílem projektu je shromáždit data a informace o penzijních reformách, politikách a strategiích v různých zemích se zaměřením na penzijní systém v České republice. Vyhodnocení českého penzijního systému s ostatními systémy poskytne dostatek informací pro doporučení k jeho reformě.