Aktuální otázky makroekonomického prostředí a metodologické aspekty základního výzkumu

Číslo projektu:
IP70203
Řešitel RILSA:
Ing. Robin Maialeh, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Filip Červenka, Umut Ünal, Ph.D., Mgr. Oleksandr Stupnytskyy, Filip Mandys, Ph.D., Ing. Jitka Špeciánová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2022
Trvání do:
2025
Popis:

V rámci tohoto výzkumného projektu budou analyzována témata, která mají významný dopad na makroekonomické prostředí, a to nejen v prostředí České republiky, ale i v mezinárodním kontextu. Na jedné straně budou předmětem zkoumání aktuální otázky, které rezonují v české společnosti a vyvolávají potřebu hledat efektivní a udržitelná řešení. Na straně druhé budou řešeny výzkumné otázky přesahující rámec české společnosti, které budou svou povahou posilovat internacionalizaci a mezinárodní ukotvení ústavu jako nezávislého výzkumného pracoviště. K dosažení těchto cílů budou použity především pokročilé kvantitativní metody, které umožní důkladnou analýzu a modelování alternativních scénářů. Součástí projektu bude rovněž zaměření na metodologické aspekty základního výzkumu. Bude se jednat o zkoumání a vývoj nových metod a přístupů napříč oblastmi společenských věd. Cílem je nejen aplikovat tyto nové metody na konkrétní výzkumné problémy, ale také přispět k rozvoji celé metodologie základního výzkumu v předmětné oblasti.