PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

výzkumná pracovnice
T:+420 549 495 615
Biografie

Nejvyšší vzdělání:
2003, PhDr. PhD. (sociální politika a sociální práce), Fakulta sociálních studií MU v Brně
1996, Mgr. (sociologie a sociální politika a sociální práce), Filosofická fakulta MU v Brně

Odborné zaměření:
sociální práce – etická dilemata, organizační kultura, supervize, vyjednávání a mediace

Pedagogická činnost:
bakalářské studium (FSS MU): filozofie a etika sociální práce
magisterské studium (FSS MU): přístupy v sociální práci – vyjednávání a mediace, supervize

Odborné stáže:
2000, 2001 Hogeskolen De Horst, Nizozemí – zaměřeno na služby pro seniory
1995, 1999 Hogescholen Lillehammer, Norsko – zaměřeno na sociální služby

Členství v radách a komisích:
členka redakční rady, časopis Sociální práce/Sociálna práca
výkonná tajemnice Asociace vzdělavatelů v sociální práci v ČR