Mgr. Milada Horáková

výzkumná pracovnice
T:+420 211 152 763
Biografie

Nejvyšší vzdělání:
1970, Mgr., obor andragogika a sociologie kultury, Fakulta sociální věd a publicistiky UK v Praze

Odborné zaměření:
trh práce, pracovní migrace, integrace cizinců

Pedagogická činnost:
odborné články, příspěvky na konferencích, oponentní posudky, vedení diplomové práce, přednášky pro odborná školení vztahující se k pracovním migracím

Odborné stáže:
1994-2007: aktivní účast na konferencích EUROFOR (European Research Forum on Migration and Ethnic Relations) s tématikou migrace a etnických vztahů
2002: Cécina Summer School Transnational Mobility and Security: Conceptual Frames, Experiences and New Perspectives for the European Union: Cecina /Italy, 11 – 21 July 2002.
1993: odborná stáž v Německu, Berliner Institute for Comparative Social Research; member of European Migration Centre

Členství v radách a komisích:
členka Mezirezortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců (MOPNZC)
členka ediční rady publikace ČSÚ Cizinci v České republice
1993-2007: zástupce ČR v EUROFOR (European Research Forum on Migration, Refugee, National and Ethnic Relations, member of European Migration Centre)
1998-2006: členka Komise MV pro přípravu a realizaci politiky vlády České republiky v oblasti integrace cizinců a rozvoje vztahů mezi komunitami, garant pracovní skupiny I. zaměstnání, podnikání, bydlení.