Mgr. Marie Kořánová

dokumentační činnost
T:+420 211 152 726
Biografie

Nejvyšší vzdělání:
1977, Mgr., Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Odborné zaměření:
dokumentační a rešeršní činnost
správce knihovní databáze