Mgr. et Mgr. Lucie Žáčková

výzkumná pracovnice
T:+420 211 152 748
Biografie

Nejvyšší vzdělání:
2003, Mgr., sociologie, Filosofická fakulta UK v Praze
2002, Mgr., demografie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
2000, Bc., demografie a sociologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Odborné zaměření:
demografický vývoj, rodinná politika, slaďování pracovního a osobního života, rodičovství, stárnutí populace, sociologie umírání a smrti

Praxe:
2020 – dosud Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
2019 – 2020 Centrum paliativní péče, výzkumná pracovnice

Odborné stáže:
2000 /2001: Université Louis Pasteur,  Štrasburk, Francie (6 měsíců)