Ing. Petr Víšek

Výzkumný pracovník
Oddělení:
Biografie

Petr Víšek vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, absolvoval řadu vědeckých a studijních pobytů ve Švýcarsko, Holandsku, Německu a Velké Británii. Od roku 1991 doposud působí na Katedře sociální práce na Filosofické fakultě UK. Zabývá se sociální politikou, systémem sociálních dávek, sociálními službami a sociálním bydlením. Zaměřuje se také na romskou problematikou.