Ing. Petr Hortlík

IT expert
Biografie

Nejvyšší vzdělání:
1990, Ing. ČVUT, Fakulta strojní, Obor: automatizované systémy řízení technologických procesů

Odborné zaměření:
IT, politika zaměstnanosti, trh práce, veřejné služby zaměstnanosti, procesní řízení, rizikové skupiny na trhu práce

Pedagogická činnost:
2003 – 2015: školitel v oblasti informačních systémů – různé instituce

Odborné stáže:
2015: Vídeň Fungování rakouských služeb zaměstnanosti se zaměřením na znevýhodněné skupiny na trhu 2014: Dublin – fungování irských služeb zaměstnanosti
2004: Stockholm – Fungování švédských služeb zaměstnanosti se zaměřením na IT systémy práce
2003: Brusel – Činnost institucí EU a zastoupení ČR v Bruselu

Členství v radách a komisích:
2003 – 2015 člen následujících mezinárodních komisí:
PES IT Group
EURES IT Group
EURES Interoperability Group
Benchlearning Group

Účast v mezinárodních projektech v roli experta:
2015 -2016: EU Twinning Project “Capacity Building of the Employment Support Services in Georgia”
2012 -2014: Supporting the Republic of Moldova to implement the EU-Moldova Action Plan on Visa Liberalisation – Fighting Illegal Migration in Moldova (FIRMM)”
2012 -2014: Consolidation of Migration Management Capacities in the Republic of Moldova
2009 -2012: Strengthening Moldova’s capacity to manage Labor and Return Migration