Ing. Martin Holub, Ph.D.

Výzkumný pracovník
Oddělení:
T:+420 211 152 762
Biografie

Martin Holub vystudoval obor Hospodářská politika a správa na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze (Ph.D., 2008). Jeho hlavní zájem je soustředěn zejména na otázky sociální ochrany, sociálního zabezpečení, důchodového a nemocenského pojištění a související témata z oblasti sociálních služeb. Významný prostor v jeho vědecké práci je dán také mezinárodní komparaci systémů sociální ochrany. V letech 2019 až 2021 byl místopředsedou Komise pro spravedlivé důchody.

Vybrané publikace
  • HOLUB, Martin, Milan ŠLAPÁK, Oleksandr STUPNYTSKYY, Růžena HORŇÁKOVÁ & Ivona KOČVAROVÁ, 2022. Dávka otcovské poporodní péče jako relativně nový instrument nemocenského pojištění – četnost využívání dávky a posouzení měřitelnosti efektů zavedení. Praha: RILSA
  • HOLUB, Martin, Jan MERTL, Pavlína MILLIONOVÁ, Milan ŠLAPÁK, Jaroslav VOSTATEK & Petr VÍŠEK, 2019. Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • ŠLAPÁK, Milan, Martin HOLUB & Ladislav PRŮŠA, 2017. Faktory ovlivňující rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • HOLUB, Martin, Štěpánka POLLNEROVÁ & Milan ŠLAPÁK, 2015. Způsoby automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v zemích EU. Praha: VÚPSV, v. v. i.