Ing. Ivo Baštýř

výzkumný pracovník
T:+420 224 972 287
Biografie

Nejvyšší vzdělání:
1957, Vysoká škola ekonomická, fakulta všeobecně ekonomická, směr ekonomika

Odborné zaměření:
příjmová a mzdová politika, pracovní motivace, mzdové a platové systémy, analýzy

Pedagogická činnost:
1998-2000, Ministerstvo práce a sociálních věcí, základy politiky a práva EU (oblast zaměstnanosti a pracovně-právních vztahů)
1972-1976, Vysoká škola ekonomická, kurz mzdové politiky a mzdových systémů
1968-1972, Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, kurz základů utváření mzdových systémů; zaměřený na pracovníky státní a podnikové sféry a na pracovníky z rozvojových zemí

Odborné stáže:
červen 1994, kanton Curych, Švýcarsko
květen – červen 1990, Department of Labour, USA
listopad – prosinec 1988, Mezinárodní organizace práce (ILO), Švýcarsko

Členství v radách a komisích:
člen poradní komise pro statistiku spotřebitelských cen ČSÚ