Ing. Filip Červenka

Výzkumný pracovník
Biografie

Filip Červenka absolvoval magisterský program Hospodářská politika a správa na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu. Ve svém výzkumu se orientuje zejména na problematiku ekonomických nerovností – jejich dopady a možnosti národohospodářských řešení.

Vybrané publikace
  • BERAN, Vlastimil, Diana BÍLKOVÁ & Filip ČERVENKA, 2022. Epidemie covidu-19 a nerovná distribuce příjmů v krajích České republiky. Praha: RILSA.
  • ČERVENKA, Filip, 2022. Economic Inequality and Support for Anti-System Parties. In. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC POLICY. Havířov: Vysoká škola PRIGO, 52–65.
  • ČERVENKA, Filip, 2021. Employer of Last Resort for the Czech Republic. Prague Economic Papers, 30(6), 748–767.