Ing. Drahomíra Zajíčková

výzkumná pracovnice
T:+420 211 152 732
Biografie

Nejvyšší vzdělání:
2000, Ing., podniková ekonomika a management, VŠE – Praha

Odborné zaměření:
genderová problematika – oblast trhu práce a výdělková diskriminace, GPG, ekonomická situace marginalizovaných skupin na trhu práce (ženy, senioři, cizinci), rovnost mužů a žen, rovné příležitosti

Členství v radách a komisích:
Genderová expertní komora