doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

výzkumný pracovník - vedoucí výzkumného týmu
T:+420 211 152 765
Biografie

Nejvyšší vzdělání:
1998, doc., Fakulta národohospodářská VŠE v Praze
1991, CSc., Fakulta národohospodářská VŠE v Praze
1981, Ing., Fakulta národohospodářská VŠE v Praze

Odborné zaměření:
sociální politika

Pedagogická činnost:
2018 – dosud: Sociální politika – Fakulta veřejných politiky Slezské univerzity v Opavě
2011 – dosud: Sociálně ekonomická demografie – Fakulta informací a statistiky VŠE v Praze
2007 – 2017: Sociální služby, Politika zaměstnanosti – VŠFS v Praze
1991 – 2006: Sociální politika, Regionální sociální politika – Fakulta národohospodářská VŠE v Praze

Odborné stáže:
březen 1992, OECD Vídeň

Členství v radách a komisích:
předseda Vědecké rady VÚPSV, v. v. i.
člen vědecké rady Slezské univerzity v Opavě
člen vědecké rady Fakulty veřejných politiky Slezské univerzity v Opavě
člen vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
předseda redakční rady časopisu FÓRUM sociální politiky
předseda redakční rady časopisu Rezidenční péče