doc. Ing. Diana Bílková, Dr.

Výzkumná pracovnice
Biografie

Diana Bílková vystudovala statistiku na Fakultě informatiky na VŠE v Praze (Dr., 1996), kde se roku 2013 habilitovala. Hlavními tématy jejího odborného zájmu jsou zejména teorie spolehlivosti, regresní analýza, matematická statistika, počet pravděpodobnosti či finanční a pojistná matematika. Od roku 1994 doposud je členkou Katedry statistiky a pravděpodobnosti na Fakultě informatiky a statistiky VŠE.

Vybrané publikace
  • BÍLKOVÁ, Diana, 2014. L-momenty a TL-momenty a jejich využití při modelování mzdových a příjmových rozdělení. Slaný: Melandrium.
  • BÍLKOVÁ, Diana, 2015. Financial Position of Czech Employees at the Beginning of the 3rd Millennium According to Educational Attainment. Prague Economic Papers, 24(3), 307–331.
  • BÍLKOVÁ, Diana, 2015. Modern Methods of Parametric Estimation: Estimation Using L-moments and TL-moments. Bratislava 3. 2. 2015 až 5. 2. 2015. In. Aplimat 2015 [CD-ROM]. Bratislava: University of Technology, 53–79.
  • BÍLKOVÁ, Diana, 2013. Modelování mzdových rozdělení posledních let v České republice s využitím L-momentů a predikce mzdových rozdělení podle odvětví. E+M Ekonomie a management, 16(4), 42–53.
  • BÍLKOVÁ, Diana, 2012. Lognormal Distribution and Using L-moment Method for Estimating its Parameters. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 6(1), 30–44.