Makroekonomické analýzy

Výzkum oddělení Makroekonomických analýz se soustředí na aplikaci principů ekonomických teorií v reálném vývoji národního hospodářství. Je průřezovým tématem oddělení Trhu práce, Veřejné politiky a správy, Sociální politiky a práce, Sociálně pojistných systémů a Rodinné politiky. Primárním cílem tohoto oddělení je uchopení vzájemné souvislosti mezi sociální oblastí a makroekonomickými veličinami.

Výzkumný pracovník a vedoucí oddělení
T:+420 211 152 771