RILSA a Cesty k pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

RILSA a Cesty k pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

08. 03. 2024

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) ve spolupráci s UNICEF (Dětským fondem OSN) připravil pomůcku určenou pro organizace pomáhající řešit desítky životních situací válečných uprchlíků z Ukrajiny, především žen a dětí. Cílem systémové inovace je zlepšit spolupráci mezi různými organizacemi v oblastech, jako jsou bydlení, vzdělávání či podpora duševního zdraví.                    

Koncem roku 2023 vznikl za podpory UNICEF unikátní nástroj: Cesty k pomoci. Jde o metodickou osnovu pro tvorbu tzv. referral pathways, nástroje rozvoje multidiscipinární spolupráce mezi poskytovateli pomoci. Ve světě je tento nástroj dobře znám, ale mezi sociálními pracovníky v České republice je zaváděn teprve nyní. Příjemcem Cest k pomoci se nejprve stalo jedno z komunitních center podporujících uprchlíky na území hlavního města Prahy. Prostřednictvím tohoto centra sociální pracovníci poskytli válečným uprchlíkům široké spektrum poradenství a v desítkách případů zajišťují také dlouhodobé doprovázení a koordinaci pomoci napříč různými životními oblastmi.

,,Efektivní podpora a ochrana zranitelných osob vyžaduje spolupráci a koordinaci mezi organizacemi. Nový nástroj, Cesty k pomoci, byl navržen tak, aby usnadnil odborníkům z různých odvětví, jako jsou sociální práce, zdravotnictví a školství, spolupráci při podpoře zranitelných ukrajinských dětí a jejich rodin. Nástroj zajišťuje rychlé sdílení informací mezi pracovníky, kteří řeší individuální případy, a jejich užší spolupráci s ostatními odborníky. Umožňuje poskytovat účinnější a efektivnější podporu, což dětem zajišťuje lepší výsledky,

říká Rita Neves, vedoucí oddělení na ochranu dětí Kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v České republice.

,,Systém péče a pomoci v České republice je historicky fragmentovaný a nekoordinovaný, o to více se musely nové zdroje pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny, které vznikaly v posledním roce a půl, učit navazovat spolupráci a vytvářet podmínky pro řešení situací lidí s často komplexními potřebami pomoci. Po vlně covidu-19 je uprchlická vlna další krizí, která opět staví systém pomoci před snahu hledat nové formy spolupráce, vytvářet nová partnerství a pomáhat tak lépe. Po odeznění první vlny solidarity je nyní na místě přinášet systémovější řešení a referral pathways neboli formalizované cesty k pomoci jsou jedním z osvědčených nástrojů, jak toho dosahovat. Jsem rád, že RILSA mohl být u možná první podobné snahy o tvorbu trvalých forem meziorganizační spolupráce v sociální sféře České republiky,“ uvádí za RILSA jeho ředitel Robin Maialeh.

Metodická osnova Cesty k pomoci je jedním z výstupů víceletého projektu RILSA Rámcové otázky posílení integrace systémů sociální pomoci a péče, zejm. pro osoby s komplexními potřebami (Ateliér integrované péče).