Článek výzkumného pracovníka z RILSA v časopise Applied Economics

Článek výzkumného pracovníka z RILSA v časopise Applied Economics

19. 02. 2024

Umut Ünal, vedoucí oddělení Makroekonomické analýzy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA), publikoval v prestižním odborném časopise Applied Economics z vydavatelství Taylor and Francis.

Článek Housing market convergence: evidence from Germany, jehož spoluautorem je Umut Ünal, analyzuje konvergenční vzorce cen bydlení v Německu. Využívá při tom nové a rozšířené datové soubory ze všech německých okresů. Výsledky výzkumu neprokázaly konvergenci v rámci Německa ani uvnitř jednotlivých spolkových zemí.

Článek naopak prokázal divergenci sledovaných jevů v celoněmeckém rámci. Konvergence byla zjištěna mezi částmi spolkových zemí, a to v podobě tzv. konvergenčních klubů. Výsledky ordinální (pořadové) logistické regrese naznačují, že hlavními faktory v utváření konvergenčních klubů hrály ve sledovaném období 2004–2020 rozdíly v HDP na hlavu, hustotě obyvatelstva, míře nezaměstnanosti a v podílu imigrantů a žadatelů o azyl.

Příspěvek tak poskytuje cenný vhled do ekonomického vývoje a integračních procesů jednotlivých regionů Německa. Výzkum rozsahu, v jakém se trhy s bydlením v průběhu času sbližují nebo rozcházejí, umožňuje tvůrcům příslušných politik získat hlubší pochopení dynamiky, která je významným faktorem regionálního hospodářského růstu a rozvoje.

Zjištění takových studií mají významné politické důsledky. Konvergence trhů s bydlením naznačuje, že regionální politiky dokáží snižovat ekonomické rozdíly. Naopak chybějící konvergence – jak vyplývá z daného článku v Applied Economics – ukazuje, že k řešení regionální nerovnováhy jsou cílená politická opatření nezbytná. Trhy s bydlením navíc odrážejí sociální realitu, jak ji představuje rozdělení příjmů, socioekonomická mobilita a životní úroveň jednotlivců. Zkoumání míry konvergence trhů s bydlením tedy nabízí cenný pohled na proměny zmíněných faktorů, a tím poskytuje komplexnější pochopení sociální spravedlnosti.

Článek Housing market convergence: evidence from Germany je v plném znění dostupný zde.