Sociální partneři a rasová diskriminace na trhu práce

Soňa Veverková

Tento příspěvek1 se zabývá rasovou diskriminací na trhu práce, postojem sociálních partnerů (zástupců zaměstnavatelů i zaměstnanců) a dalších dotčených subjektů (neziskové organizace, orgány veřejné správy) k rasové diskriminaci na pracovišti a k potřebě legislativních úprav v této oblasti. Příspěvek popisuje, jakou důležitost přikládají sociální partneři rasové diskriminaci a jejím projevům a jaké mají povědomí o legislativě týkající se (rasové) diskriminace.

Veverková, Soňa, Sociální partneři a rasová diskriminace na trhu práce. FSP,_č. 1, 2010
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .