Směrnice EU o pracovní době: stručná charakteristika vývoje a přetrvávajících problémů

Jaroslav Kux

Pracovní doba a otázky s ní související jsou komunitárním právem regulovány od roku 1993, kdy byla Evropským parlamentem a Radou EU přijata Směrnice 93/104/ES o úpravě některých aspektů pracovní doby. Tato směrnice byla několikrát novelizována a v roce 2003 publikována pod novým číslem 2003/88/ES; v zásadě jde o stejnou směrnici, jejíž nejdůležitější části zůstávají od roku 1993 nezměněny.

Kux, Jaroslav, Směrnice EU o pracovní době_stručná charakteristika vývoje a přetrvávajících problémů. FSP,_č. 1, 2007
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .