Analýza přiměřenosti minimálním mzdy v ČR v roce 2023

Číslo projektu:
IP70209
Řešitel RILSA:
Ing. Jitka Špeciánová, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Vlastimil Beran, Ph.D., PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2024
Trvání do:
2024
Popis:

Projekt vyplývající z výzkumných potřeb MPSV je vypracováván v návaznosti na přijetí Směrnice EP a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii. Radou EU byla směrnice přijata dne 4. října 2022. Dle směrnice je potřebné stanovit minimální mzdu v ČR vyváženým způsobem, který zohlední řadu faktorů, jakými jsou potřeby pracovníků a jejich rodin, úroveň mezd v zemi, životní náklady, daně, dávky sociálního zabezpečení a relativní životní úroveň různých sociálních skupin. V další rovině je nezbytné zohlednit také ekonomické faktory, například úroveň a vývoj produktivity práce. Česká republika nemá stanoven automatický valorizační mechanismus, proto musí dle povinných kritérií aktualizovat minimální mzdu nejpozději jednou za dva roky.

Pro stanovení minimální mzdy (respektive pro stanovení a aktualizaci mechanismu) musí členské státy povinně zohlednit alespoň následující 4 kritéria:

•   kupní sílu minimální mzdy s ohledem na životní náklady;
•   obecnou úroveň mezd a jejich rozdělení;
•   tempo růstu mezd;
•   dlouhodobou národní míru produktivity a její vývoj.

V rámci projektu vznikne metodika, která umožní vyhodnotit přiměřenosti minimální mzdy k různým faktorům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii.