Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.

Researcher
T:+420 211 152 746
Selected publications
  • NEŠPOROVÁ, Olga, 2021. Homoparentální rodiny. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • NEŠPOROVÁ, Olga, 2021. Funerary Practices in the Czech Republic. Bingley: Emerald Publishing Limited.
  • NEŠPOROVÁ, Olga, 2019. Hazy Transition to Fatherhood. The Experiences of Czech Fathers. Journal of Family Issues, 40(2), 143–166.
  • NEŠPOROVÁ, Olga, 2019. Obavy a těžkosti rané fáze rodičovství. Zjištění longitudinálního výzkumu prvorodičů. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 55(1), 3–30.
  • NEŠPOROVÁ, Olga, 2013. O smrti a pohřbívání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.