PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc.

Researcher
Department:Labour Market
T:+420 549 498 414
Selected publications
  • VYHLÍDAL, Jiří, 2021. Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19. FÓRUM sociální politiky, 15(6), 8–15.
  • FORMÁNKOVÁ, Lenka, Blanka PLASOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, 2016. Parental Employment Patterns in the Czech Republic: Economic Rationality or Cultural Norm? In. Rethinking Gender, Work and Care in a New Europe. London: Palgrave Macmillan.
  • VIDOVIĆOVÁ, Lucie & Jiří VYHLÍDAL, 2014. Nekalé obchodní praktiky a senioři. FÓRUM sociální politiky, 8(6), 25–27
  • ŠIMÍKOVÁ, Ivana & Jiří VYHLÍDAL, 2010. Sociální konstrukce systému sociální ochrany: Administrace klientů jako prostor interpretace. Sociální studia/Social Studies, 7(2), 135–156.
  • MAREŠ, Petr, Tomáš SIROVÁTKA & Jiří Vyhlídal, 2003. Dlouhodobě nezaměstnaní – životní situace a strategie. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 39(1), 37–54.