Ing. Sylva Höhne

Researcher
Department:Family Policy
T:+420 211 152 742
Selected publications
  • HÖHNE, Sylva, Jana PALONCYOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ et al., 2022. Dopady pandemie covidu-19 na sólo rodiče. Praha: RILSA
  • HÖHNE, Sylva & Lucie ŽÁČKOVÁ, 2022. Dopady pandemie na sólo rodiče a jejich potřebu neformální pomoci. Sociální studia/Social Studies, 19(2), 55–74
  • HÖHNE, Sylva, Jana PALONCYOVÁ & Lucie ŽÁČKOVÁ, 2021. Metodika indikátorů komplexního výzkumu o situaci rodin s dětmi. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • HÖHNE, Sylva & Jana PALONCYOVÁ, 2021. Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení. Demografie, 63(1), 3–21
  • KUCHAŘOVÁ, Věra, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE, Kristýna JANUROVÁ, Olga NEŠPOROVÁ, Jana PALONCYOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ & Lucie VIDOVIĆOVÁ, 2019. Česká rodina na počátku 21. století. Životní podmínky, vztahy a potřeby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) – VÚPSV, v. v. i.