Ing. Filip Hon, Ph.D.

Researcher
T:+420 211 152 766
Biography

Selected publications
  • KADLECOVÁ, Michaela, Filip HON & Jitka LANGHAMROVÁ, 2022. Chapter 17: Demography and Policiesin V4 Countries. In. Data Analysis and Related Applications 2. Multivariate, Health and Demographic Data Analysis. Volume 10: Big Data, Artificial Intelligence and Data Analysis SET. Wiley – ISTE, 251–270.
  • HON, Filip, Michaela KADLECOVÁ & Jitka LANGHAMROVÁ, 2021. Ekonomická aktivita a sladění rodinného života s prací pohledem výsledků VŠPS 2018. Demografie, 63(1), 66–85.
  • HON, Filip, 2021. Dopad stárnutí populace Opavska na budoucí potřebu sociálních služeb v regionu. Veřejná správa a sociální politika, 1(1), 59–72.
  • HON, Filip, Ladislav PRŮŠA & Pavel BAREŠ, 2020. Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • HON, Filip & Jitka LANGHAMROVÁ, 2020. Births by Order and Childlessness in the Post-socialist Countries. In. Demography of Population Health, Aging and Health Expenditures. The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis 50, 223–233.
  • HON, Filip & Jitka LANGHAMROVÁ, 2020. Interpolace měr plodnosti podle věku v ČR pomocí kvadratických splinů ve vybraných letech. Demografie, 62(2), 71–88