PhDr. Věra Kuchařová, CSc.

Výzkumná pracovnice
T:+420 211 152 743
Biography

Nejvyšší vzdělání:
1990, postgraduální studium angličtiny pro experty, JASPEX při PedF UK, Praha
1983, CSc., sociologie, Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV, Praha
1978, PhDr., sociologie, Filosofická fakulta UK v Praze
1974, sociologie a výchova a vzdělávání dospělých, Filosofická fakulta UK v Praze

Odborné zaměření:
rodina, rodičovství, mezigenerační vztahy, slaďování zaměstnání a péče, sociální ochrana, demografické chování, rodinná politika

Praxe:
1991 – dosud Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
1983 – 1990 Pedagogická fakulta UK Praha; výzkumná a pedagogická činnost
1975 – 1983 Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV, Praha

Pedagogická činnost:
1983-1990: Sociologie, Metody výzkumu v sociálních vědách, Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta UK v Praze

Členství v radách a komisích:
členka redakční rady časopisu Demografie
členka redakční rady časopisu Forum sociální politiky
členka Rady VÚPSV, v. v. i.
členka dotační komise MPSV pro dotace nestátním neziskovým subjektům na podporu rodiny a v rámci programu „Obec přátelská rodině a seniorům“
členka Platformy projektu „Krajská rodinná politika“ a Platformy projektu „Podpora implementace dětských skupin“
členka Odborné komise pro rodinnou politiku při MPSV 2015-2018