PhDr. Jana Vavrečková

výzkumná pracovnice
T:+420 211 152 734
Biography

Nejvyšší vzdělání:
1974, PhDr. Filosofická fakulta UK v Praze
1973, státnice na FFUK – obor psychologie, pedagogika

Odborné zaměření:
zahraniční pracovní migrace, mobilita terciálně vzdělaných pracovních sil, trh práce, sociálně vyloučené skupiny obyvatel

Pedagogická činnost:
1994 – dosud: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí – příležitostná přednášková činnost na vědeckých konferencích a seminářích; od r. 2000 k problematice zahraniční pracovní migrace
1986 – 1992: Výzkumný ústav železniční – příležitostná přednášková činnost v resortu dopravy
1976 – 1983: Strojírenský institut – příležitostná přednášková činnost v resortu strojírenství
1973 – 1976: Institut průmyslové výchovy – aktivní přednášková činnost pro management ve strojírenství

Odborné stáže:
1993: kurs Kollektivverhandlung Wuppertal
1991- 1993: krátkodobé odborné stáže v Německu a Rakousku + odborné vzdělávací aktivity – zaměření: personální potřeby, personální management, marketing a tripartita
1992: Generaldirektion ÖBB Vídeň
1991: Hauptverwaltung der DB Frankfurt/M.
1991: kurs Führungskräfteentwicklung Vídeň
1991: kurs Kundendienst Bad Wöslau