Milan Šlapák, MBA

Project coordinator
T:+420 211 152 764
Biography

Selected publications
  • ŠLAPÁK, Milan, Martin HOLUB Ladislav PRŮŠA, 2017. Determinanty odchodu do předčasného důchodu.  FÓRUM sociální politiky, 11(6), 10–14.
  • ŠLAPÁK, Milan, 2016. Analýza dopadu možnosti zavedení sdílení důchodových práv mezi manželi. FÓRUM sociální politiky, 10(4), 2–5.
  • ŠLAPÁK, Milan, Tomáš SOUKUP, Lucie VIDOVIĆOVÁ & Martin HOLUB, 2010. Finanční příprava na život v důchodu. Informovanost, postoje a hodnoty. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • HOLUB, Martin, Milan ŠLAPÁK, Anna ŠŤASTNÁ, Sylva HÖHNE & Vojtěch KREBS, 2010. Teoretické možnosti podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • HOLUB, Martin & Milan ŠLAPÁK, 2010. Alternativní formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. Praha: VÚPSV, v. v. i.