Mgr. Naděžda Křečková Tůmová, Ph.D.

Family in attitudes of Czech society
Department:Family Policy
T:+420 211 152 748
Biography

Selected publications
  • KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda, 2023. Náhradní výživné v České a Slovenské republice. Demografie, 65(1), 31–48.
  • KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda, 2022. Pandemie covidu-19 z pohledu zdravotníků v nelékařských zdravotnických profesích. FÓRUM sociální politiky, 16(4), 21–26.
  • HÖHNE, Sylva, Naděžda KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ & Jana PALONCYOVÁ, 2022. Náhradní výživné. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • KALÁBOVÁ, Lenka, Naděžda KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Kateřina IVANOVÁ & Veronika DICARA, 2014. Expectations of Czech Hospitalized Patients on Quality of Health Care, Ways to Measure and Satisfy these Expectations. Mitteilungen Klosterneuburg Journal, 64(2).
  • KALÁBOVÁ, Lenka, Naděžda KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ & Jaroslav ZLÁMAL, 2012. Faktory, ovlivňující ženy při výběru porodnice a hodnocení kvality poskytované péče, ochota českých žen spolupodílet se na financování zdravotnických služeb. Gynekolog. Časopis ženských lékařů, 21(1), 7–12.