Mgr. Jaromíra Kotíková

sociolog
T:+420 211 152 771
Biography

Nejvyšší vzdělání:
2000, Mgr., Veřejná a sociální politika, Fakulta sociální věd UK v Praze
1994, Bc., sociologie a sociální politika, Fakulta sociální věd UK v Praze

Odborné zaměření:
politika zaměstnanosti, trh práce, veřejné služby zaměstnanosti, pracovní podmínky a pracovní doba, rizikové skupiny na trhu práce

Pedagogická činnost:
2008–dosud: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, semestrální kurz Veřejná správa a regionální politika
2002-2004: Škola veřejných a mezinárodních vztahů v Praze
1995: SC&C – statistický program SPSS pro státní úředníky

Odborné stáže:
květen-červen 2001: JIKA, Japonsko
říjen 1996: Organizace zaměstnávající převážně zdravotně postižené osoby, Rakousko
listopad 1995: v rámci projektu Palmif stáž ve Španělsku a Portugalsku

Členství v radách a komisích:
člen rady VÚPSV
členka platformy Programového partnerství pro implementaci prioritní osy 1 investiční priority 1.1 a 1.4 OPZ
členka platformy Programového partnerství pro implementaci prioritní osy 1 investiční priority 1.5 OPZ
členka Komise pro informační systémy o průměrném výdělku a pracovních podmínkách
členka metodického auditu statistiky práce ČSÚ
členka Pracovní skupiny Vzdělávání v rámci krajského akčního plánu vzdělávání v hl. městě Praha členka Odborné platformy pro podporu podnikavosti a kariérového poradenství v rámci KAP Praha
členka Pracovní skupiny k nepojistným sociálním dávkám MPSV ČR